1. Nie uploadujemy pornografi.
2. Nie uploadujemy treści rasistowskich.
3. Nie uploadujemy plików i treści niezgodnych z prawem.

UWAGA: Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uploadowane zdjęcia przez użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo na ich przeglądanie i ewentualne kasowanie jeżeli nie są zgodne z regulaminem czy prawem.