New Paste

Paste Options

Dlaczego nasza wklejka?

- możliwość zaznaczenia otrzymanego tekstu
- możliwość pobrania tekstu wklejki w odpowiednim formacie
- możliwość ustawienia okresu ważnosci wklejki; wygasa po 1 dniu, po 1 miesiacu
- możliwość lajkowania / udostępniania / drukowania
- możliwość usunięcia numerowania
- otrzymany tekst można od razu edytować w polu niżej oraz zapisać owe zmiany
- funkcja która pozwala podświetlić (wyróżnić) dana linijkę
!highlight!
- Limit: 16 777 215 znaków